به گزارش سایت خبری راسان خبر، در ادامه آتش سوزی مکرر در جنگل های استان ایلام، ساعتی پیش آتش به جان منطقه کوهستانی «ریته» دره شهر افتاده است. از مردم خواسته شده برای مهار این اتش سوزی به کمک نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست بیایند.

به گزارش سایت خبری راسان خبر، در ادامه آتش سوزی مکرر در جنگل های استان ایلام، ساعتی پیش آتش به جان منطقه کوهستانی «ریته» دره شهر افتاده است.

از مردم خواسته شده برای مهار این اتش سوزی به کمک نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست بیایند.