ایلام، راسان خبر_ بعد از گذراندن تعظيلات تابستاني و اوقات فراغت فرهنگيان و دانش‌آموزان فصل ديگري از آغازي دوباره رقم مي‌خورد.

images

پایگاه خبری راسان خبر؛ بعد از گذراندن تعظيلات تابستاني و اوقات فراغت فرهنگيان و دانش‌آموزان فصل ديگري از آغازي دوباره رقم مي‌خورد كه ناوباوگان سرزمين ما، خود را براي سالي ديگر و فراگيري آموزش پا بر عرصه مراكز آموزشي و علمي مي‌گذارند تا شاهد بالندگي استعدادهاي آنان باشيم.

دنياي امروز كه رشد پيشرفت‌هاي علمي و پژوهشي با سرعت تمام با كمك صنايع و وسايل كمك آموزشي مسولين در حركت است رسالت و مسوليت دست‌اندركاران آموزش بسيار حساس و خطير خواهد بود و بايد تمام تلاش و مساعي خود را به كار گرفت تا از قافله پيشرفت‌ها علمي و تكنولوژي بهره‌مند شد چرا كه تربيت نيروي انساني كارآمد در گرو آموزش‌هايي است كه در مدارس و مراكز آموزش ما شكل مي‌گيرد و شكل‌‌گيري توسعه و پيشرفت هر كشوري از كلاس‌هاي درسي است كه مصلحان و مربيان به دانش‌آموزان آموزش مي‌دهند و اگر كشوري توانسته است در دنياي امروز حرفي براي گفتن داشته باشد قطعاً آموزش و پرورش را محور اصلي برنامه‌هاي خود قرار داده است و نگاهي ويژه به معلمان و آموزگاران داشته تا توانسته است مراحل توسعه را پشت سر بگذارد.

ايران اسلامي به عنوان كشوري كه در سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ كه بايد به عنوان كشور اول در تمامي زمينه‌ها الگوي ساير كشورهاي منطقه گردد لازمه آن توجه به جايگاه تعليم و تربيت و موضوع آموزش است كه هر چند تلاش‌هاي فراواني براي دست‌يابي به جايگاه واقعي آن گردد اما تا رسيدن به نقطه مطلوب بايد تلاش كنيم تا رسيدن به اهداف عيني‌تر و واقعي‌تر گردد.

فرزندان استان ما با جمعيتي در مراكز آموزشي و علمي در سطوح مختلف بايد مورد توجه جدي قرار گيرند و متوليان امر با برنامه‌ريزي مناسب و نظارت دقيق مراكز و محيط‌هاي آموزشي را براي ناوباوگان و سرمايه‌هاي اصلي ما فراهم آورد كه راه ترقي و توسعه در گرو همين توجه خواهد بود.

*عبدالحميد كرمي؛  مديرمسوول هفته نامه پيك ايلام