ایلام، راسان خبر_ براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ارائه هر گونه آموزش زبان انگلیسی برای نوآموزان در مقطع پیش دبستانی ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.

images

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از ایرنا؛ مهر انگیز جلیلیان همچنین از ممنوع بودن آموزش حروف الفبای فارسی به نوآموزان مراکز پیش دبستانی خبر داد و اظهار کرد: مربیان مراکز پیش دبستانی به هیچوجه نباید حروف الفبا را به نوآموزان آموزش دهند.
وی افزود: از سوی این اداره کل به تمامی مراکز پیش دبستانی فعال در استان اعلام شد تا حروف الفبای فارسی به نوآموزان را تنها برای دست ورزی آنها بدون آموختن بلکه به صورت مکتوب و تمرین یاد دهند.
به گفته جلیلیان، تمامی مراکز پیش دبستانی استان ایلام مکلف هستند یک ماه بعد از عید نوروز به منظور آشنایی نوآموزان با حروف الفبا گریزی کوتاه به آن داشته باشند.
وی تاکید کرد: در صورتی که نوآموزان در دوره پیش دبستانی حروف الفبا را فرا بگیرند در پایه اول ابتدایی با مشکل مواجه شده و دچار دگرگونی آموزشی و آسیب جدی تحصیلی خواهند شد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش ایلام از مربیان پیش دبستانی خواست تا تمرکز آموزش خود را بر روی کتاب های آموزشی این دوره گذاشته و آموزش خود را متناسب با برنامه های این اداره کل تنظیم کنند.