ایلام، راسان خبر_ معلمان و دبیران آمادگی تدریس دارند ولی وقتی دانش آموز کم باشد، بناچار تعدای از نیروها مازاد میشوند .

download

راسان خبر؛ هرساله درآموزش وپرورش به اشکال مختلف شاهدرویارویی بامشکلاتی درحوزه های آموزشی پرورشی و مالی می باشیم  که تیتر وار به برخی از آنها اشاره می شود :

اول؛  ازجمله  مشکلات اساسی  مدارس،  سرانه ناچیز وبی مقدار میباشدکه  آنهم چندسالی است پرداخت نشده است.سرانه یک دانش آموز در طول سال حدود ۴هزار تومان است  و یک مدرسه ۵۰نفری حدود۲۰۰هزارتومان سرانه در سال دارد. که باید هزینه های آب، برق، گاز،تلفن،  ماژیک وایت برد،  کاغذ و…..را تامین کند.

حال  سوال ما ازمسولین آموزش وپرورش این است آیا یک مدرسه ۵۰نفری میتواندبا دویست هزارتومان یک سال آموزشی راسپری نمایدالبته جواب آنها شاید مثبت باشد،  چون اگرمخالف این روندبودند قطعا همچین تصمیمی غیرمعقولی درخصوص سرانه دانش آموزی گرفته نمی شد.
همه مستحضریدکه این مبلغ ناچیزقادربه پرداخت هیچکدام از هزینه ها نمی باشدچه رسدبه اینکه بتواندهزینه یک سال رابرآورده نماید،
دوم؛ ازدیگرمشکلات حوزه آموزش وپرورش،  بحث سازماندهی وتوزیع ساعات تدریس میباشدکه هرساله نسبت به سال گذشته کمتروکمترمی شود و باعث مازادی و سردرگمی همکاران و متعاقب آن حذف رتبه بندی و ایجاد نارضایتی همکاران میباشد.  معلمان و دبیران آمادگی تدریس دارند ولی وقتی دانش آموز کم باشد، به ناچار تعدای از نیروها مازاد می شوند و چون طبق امتیاز سازماندهی صورت میگیرد،  نیروهای جوان، پرانرژی  معمولا مازاد می شوند.
سوم؛  مشکل آزاد کردن اولویتهای ۲و ۳ می باشد که بعد ازسازماندهی صورت میگرد وخود باعث بهم خوردن تمام تصمیمات همکاران دربخش آموزش میشود.
چهارم،  یکی دیگر از تصمیمات غلط وزارت آموزش و پرورش  حذف و کم کردن ساعت های دروس عمومی هنرستانها وتجمیع آنها دریک کلاس میباشد، که این خود ضربه مهلکی برتن نحیف بخش آموزش می باشد، در شرایطی که نیروی مازاد داریم،  این تجمیع توجیهی ندارد.
پنجم، توزیع غیرمتوازن دروس دررشته های تربیت بدنی وحذف خیلی ازساعت هاضمن اینکه باعث نیروی مازاد واخلال در پرداخت حقوق همکاران  می شود سبب ضایع شدن بخش زیادی ازحقوق شهروندی همکاران است  که البته ادعای حمایت ازحقوق شهروندی ازجانب تصمیم گیرندگان آموزش وپرورش طبلی توخالی بیش نیست چراکه هرساله باروندی که آموزش وپرورش درپیش میگیرد بیشتر شاهد تضییع حقوق شهروندی همکاران فرهنگی می باشیم.
ششم؛ تبعیض در پرداخت فرهنگیان و سایر کارکنان ادارات است که سبب نگرانی عمیق فرهنگیان دلسوز شده است که با وجود مدرک برابر، سنوات خدمت برابر و همه شرایط برابر،  دریافتی فرهنگیان کمتر از نصف دریافتی سایر ادارات میباشد؛  یادمان باشد که سایر ادارات مرخصی ۳۰روز در  سال  دارند، ولی فرهنگیان هیچ مرخصی ندارند،
بعلاوه کارکنان سایر ادارات هر ماه برای کاری که نکرده اند.  اضافه کار میگیرند ولی معلمان هیچ اضافه کاری ندارند…به امید اصلاح امور

گزارش از شیخ محمدی، مدرس