به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری راسان خبر ؛ مجتبی شیرخانی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان با اعلام این خبر گفت :  جلسه کارگروه استانی کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزي، مدیران کل  دامپزشکی و شرکت پشتیبانی اموردام،و هچنین هیئت مدیره هاي  اتحادیه مرغداران و نیزکشتارگاه هاي صنعتی […]

imagehandler

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری راسان خبر ؛ مجتبی شیرخانی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان با اعلام این خبر گفت :  جلسه کارگروه استانی کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزي، مدیران کل  دامپزشکی و شرکت پشتیبانی اموردام،و هچنین هیئت مدیره هاي  اتحادیه مرغداران و نیزکشتارگاه هاي صنعتی طیور استان و سایر اعضاء مرتبط درمحل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزي برگزار گردید شیرخانی افزود : در راستاي اجراي سیاست هاي ابلاغی وزارت متبوعه مبنی بر

وی افزود: کاهش سن و وزن کشتار در جهت افزایش بهره وري، کاهش ضایعات، توسعه صادرات، افزایش کیفیت گوشت مرغ و به منظور بهبود شرایط بهداشتی فرآیند تولید،عرضه گوشت مرغ از تاریخ اول آذرماه سالجاري طرح مذکور در سطح کشور اجرایی می گردد.

وی  در ادامه افزود : در فاز اول مرغ گوشتی قابل بسته بندی با میانگین وزن لاشه  قابل عرضه به بازار۸ / ۱ و حداکثر تا وزن لاشه ۲ / ۲ کیلوگرم و وزن هاي بالاتر می بایست به صورت قطعه بندي عرضه گردد.

در پایان دکتر میري ریاست محترم سازمان ونیز مدیران کل محترم دامپزشکی ونیز شرکت پشتیبانی امور دام واتحادیه مرغداران وکشتارگاه هاي طیور به بیان نکته نظرات خود پرداخته وضروریات والزامات اجراي طرح مذکور را مطرح نمودنند