فرمانده انتظامي شهرستان دره شهر از اجراي طرح نظارت بر اصناف ويژه ماه مبارک رمضان خبر داد.

download-(6)

به گزارش راسان نیوز؛ سرهنگ “مهرداد عليمحمدي”  گفت: طرح نظارت بر اصناف ازابتداي ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

وي اضافه کرد:در راستاي اجراي اين طرح بر نحوه خدمات دهي اغذيه فروشي ها، هتل هاو رستوران ها نظارت مي شود.

فرمانده انتظامي شهرستان دره شهر در ادامه با تاکيد بر برخورد قانوني با روزه خواران در ملاء عام گفت: کساني که حرمت اين ماه را نگه ندارند دستگير و تحويل مرجع قضايي خواهند شد.

سرهنگ عليمحمدي با قدرداني از همکاري خوب مردم در راستاي اجراي طرح هاي پليس گفت: شهروندان دره شهري مي توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي صنوف و روزه خواري افراد مراتب را به ۱۱۰ گزارش نمايند.