به گزارش سایت راسان خبر از پایگاه خبری پلیس؛ فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان  گفت: طرح میراث یاران با همکاری سازمان های مردم نهاد در دستورکار یگان حفاظت قراردارد. سرهنگ علی احمدبیگی افزود : به منظور ایجاد بسترهای مشارکت جویانه وفرهنگ سازی برای صیانت از آثارفرهنگی تاریخی طرح میراث یاران در دستور […]

IMG_5555

به گزارش سایت راسان خبر از پایگاه خبری پلیس؛ فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان  گفت: طرح میراث یاران با همکاری سازمان های مردم نهاد در دستورکار یگان حفاظت قراردارد.

سرهنگ علی احمدبیگی افزود : به منظور ایجاد بسترهای مشارکت جویانه وفرهنگ سازی برای صیانت از آثارفرهنگی تاریخی طرح میراث یاران در دستور کار یگان حفاظت قراردارد.

وی تجربه پلیس در راه اندازی همیاران پلیس را موفق عنوان و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت های اجتماعی برای پیشگیری از بروز جرایم اثربخش تر و پایدارتر باشد.