به گزار راسان؛ روزشمار برنامه‌ها و عناوین هفته گرامیداشت مقام معلم در سال ۱۳۹۵ بدینوسیله اعلام می گردد.   یکشنبه   ۱۲   اردیبهشت روز  «معلم و اندیشه مطهر» دوشنبه   ۱۳    اردیبهشت روز «معلم و میثاق با ولایت»، سه‌شنبه   ۱۴    اردیبهشت روز «معلم، جامعه و فرهنگ تکریم» چهارشنبه  ۱۵ اردیبهشت روز «معلم و پیشکسوتان تعلیم و تربیت» پنج‌شنبه […]

download

به گزار راسان؛ روزشمار برنامه‌ها و عناوین هفته گرامیداشت مقام معلم در سال ۱۳۹۵ بدینوسیله اعلام می گردد. 

 یکشنبه   ۱۲   اردیبهشت روز  «معلم و اندیشه مطهر»

دوشنبه   ۱۳    اردیبهشت روز «معلم و میثاق با ولایت»،

سه‌شنبه   ۱۴    اردیبهشت روز «معلم، جامعه و فرهنگ تکریم»

چهارشنبه  ۱۵ اردیبهشت روز «معلم و پیشکسوتان تعلیم و تربیت»

پنج‌شنبه  ۱۶  اردیبهشت روز «معلم و جلوه‌های ایثار»

جمعه   ۱۷    اردیبهشت روز «معلم، زمینه ساز وحدت ملی»

شنبه   ۱۸     اردیبهشت روز «معلم، فرهنگ ساز اقتصاد مقاومتی»