به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایلام، اسامی 146 نفر نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اسلامی شهر ایلام به ترتیب حروف الفبا به این شرح است 1- آقای احمد احمدی فرزند محمد شریف کد نامزد 124 2- آقای بهروز احمدی فرزند اسمعیل کد نامزد 125 3- آقای […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایلام، اسامی 146 نفر نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اسلامی شهر ایلام به ترتیب حروف الفبا به این شرح است
1- آقای احمد احمدی فرزند محمد شریف کد نامزد 124
2- آقای بهروز احمدی فرزند اسمعیل کد نامزد 125
3- آقای حسین ارجمندی فرزند کریم کد نامزد 126
4- آقای لطیف ارغا فرزند شامنصور کد نامزد 127
5- آقای داریوش آریانا فرزند غلامرضا کد نامزد 128
6- آقای نظام الدین اسمعیل بیگ فرزند حمد اله کد نامزد 129
7- آقای پیمان اقبالی فرزند محمدرضا کد نامزد 141
8- آقای بهمن اکبری فرزند سهراب کد نامزد 142
9- آقای محمد اکبری مشهور به حامد فرزند عبدالحسین کد نامزد 145
10- آقای علی اعظم آگه فرزند عبدالحسین کد نامزد 146
11- آقای حسین الفتی فرزند کریم کد نامزد 147
12- آقای محمدنقی امیدی فرزند قربان علی کد نامزد 148
13- خانم زینت امینی فرزند آزادی کد نامزد 149
14- آقای یوسف اولی فرزند غلام حسین کد نامزد 151
15- آقای مصطفی ایدی فرزند مهدی کد نامزد 152
16- آقای حامد باقلانی فرزند پنجشنبه کد نامزد 154
17- آقای علی باولک زاده فرزند علی محمد کد نامزد 156
18- آقای عصام برزا فرزند علی کد نامزد 157
19- آقای محمدنبی بساطی فرزند عیسی کد نامزد 158
20- آقای مجید بگ نظری فرزند داودپاشا کد نامزد 159
21- آقای محمدحسین بهمنی نژاد مشهور به بهمنی فرزند احمد کد نامزد 161
22- آقای سجاد بوچانی مشهور به سام فرزند کلانتر کد نامزد 162
23- آقای کرم اله پوراسمعیل مشهور به کرم فرزند خداداد کد نامزد 167
24- آقای عبدالرضا پورخلیل فرزند نصراله کد نامزد 168
25- آقای عبدالمناف پوررحیم مشهور به مهرداد فرزند نورمحمد کد نامزد 169
26- خانم سکینه پورقهرمان فرزند دوشنبه کد نامزد 171
27- آقای افشین پورمنتی فرزند اکبر کد نامزد 172
28- آقای محسن پیری فرزند کرم اله کد نامزد 174
29- آقای مهدی تقی نیا مشهور به جوشکار فرزند کریم کد نامزد 176
30- خانم پروین توکلیان فرزند جبار کد نامزد 178
31- آقای حسن تولیده فرزند محمد کد نامزد 179
32- خانم مریم جان بخشی مشهور به ازاده فرزند داراب کد نامزد 181
33- آقای طالب جانی بیگی فرزند نصرت اله کد نامزد 182
34- آقای اکبر جعفری فرزند جمشید کد نامزد 184
35- آقای محمدرضا جعفری فرزند خداداد کد نامزد 185
36- آقای کیومرث جلیلیان فرزند علی کد نامزد 186
37- آقای احمد جمشیدی فرزند سلمان کد نامزد 187
38- آقای رضا جمشیدی فرزند محمدعلی کد نامزد 189
39- آقای بهزاد جوانمرد فرزند حاتم کد نامزد 191
40- آقای حسین جوکار مشهور به سرهنگ جوکار فرزند شاه حسین کد نامزد 192
41- آقای جهانگیر چراغی فرزند علی نظر کد نامزد 194
42- آقای امیر حاتمی فرزند جواد کد نامزد 195
43- آقای یوسف حاتمی فرزند علی عباس کد نامزد 196
44- آقای حجت حسن زاده فرزند نور اله کد نامزد 197
45- آقای حیات اله حمدی مشهور به حیات فرزند محمد علی کد نامزد 198
46- آقای طاهر حیدرزاده فرزند عبدالحسین کد نامزد 212
47- خانم فرانک حیدری فرزند شیر خان کد نامزد 214
48- آقای محمود خدائی فرزند کریم کد نامزد 215
49- آقای یداله خدادادی فرزند احمد کد نامزد 216
50- آقای احسان خدارحمی فرزند جعفر کد نامزد 217
51- خانم اعظم خسروی مشهور به خانم لطیفیان فرزند عبدالحسین کد نامزد 219
52- آقای مجید خوش بیان فرزند ایمانعلی کد نامزد 242
53- آقای کامران خوش نگار فرزند صیدمهدی کد نامزد 245
54- آقای امیر دارائیان مشهور به دارابیان فرزند کریم کد نامزد 246
55- آقای مهرداد داوری مشهور به دکتر داوری فرزند اکبر کد نامزد 247
56- خانم فریده دلشاد فرزند فولاد کد نامزد 248
57- آقای رحیم دوست محمدی فرزند گل محمد کد نامزد 249
58- آقای محمدحسین رؤفی فرزند شیرزاد کد نامزد 251
59- آقای علی رجبی فرزند محمد کد نامزد 254
60- آقای روح الله رستمی فرزند یداله کد نامزد 256
61- آقای یزدان رستمی زاد فرزند خضبان کد نامزد 257
62- آقای آرش رضائی فرزند یونس کد نامزد 259
63- آقای عبدالله زنجی فرزند علی کد نامزد 264
64- آقای فرهان سعیدی فر فرزند رحمن کد نامزد 267
65- خانم زهرا سلیمان هیوری فرزند علی اکبر کد نامزد 268
66- آقای احمد سلیمانی فرزند مهدی کد نامزد 269
67- آقای رضا سلیمانی مشهور به غلامرضا فرزند کاظم کد نامزد 271
68- آقای صادق سلیمانی فرزند عبدالعلی کد نامزد 272
69- آقای حجت شاکیان فرزند احمد کد نامزد 275
70- خانم شهناز شاهمرادیان فرزند یاسین کد نامزد 276
71- آقای سیاوش شجاعی فرزند سهراب کد نامزد 278
72- آقای غلامحسین شجاعی فرزند سهراب کد نامزد 279
73- آقای عرفان شریفی فرزند رحمن کد نامزد 281
74- آقای میعادمهدی صفری فرزند علی کد نامزد 284
75- آقای سجاد صیدی فرزند جهانبخش کد نامزد 285
76- آقای حجت اله عباس بیگی پور فرزند مهرعلی کد نامزد 287
77- آقای احسان عباسی فرزند سلیمان کد نامزد 289
78- آقای حاجی محمد عباسی فرزند یاری کد نامزد 291
79- خانم مرضیه عبداللهی فرزند عباس کد نامزد 292
80- آقای حسین عزیزی فرزند عباس کد نامزد 294
81- خانم مریم علی حسینی فرزند بنیان کد نامزد 297
82- آقای حیدر علی رحمی فرزند اسپرخان کد نامزد 298
83- آقای محمد غفوری زاده فرزند حیدر کد نامزد 412
84- آقای مجتبی غیابی فرزند سلمان کد نامزد 414
85- آقای ایوب غیاثی فرزند برزو کد نامزد 415
86- آقای افشین فتاحی فرزند حیدر کد نامزد 416
87- آقای علی زمان فتاحی فرزند عزیز کد نامزد 417
88- آقای سجاد فتح اللهی فرزند فرج اله کد نامزد 418
89- خانم زبیده فتحی فرزند اسکندر کد نامزد 419
90- آقای علی فرهادیان مشهور به حاج علی فرزند الماس کد نامزد 424
91- آقای حسن فرهودی فرزند محبت کد نامزد 425
92- آقای محمدرضا فزونی فرزند علی محمد کد نامزد 426
93- آقای حمیدرضا فیض اللهی مشهور به حمید فرزند صحبت کد نامزد 427
94- آقای عیسی قاسمی زاد فرزند علی محمد خان کد نامزد 428
95- آقای عظیم قبادی فرزند فرخ کد نامزد 429
96- آقای علی قسمتی فرزند صید ولی کد نامزد 451
97- آقای روح اله قنبری فرزند فتاح کد نامزد 452
98- آقای سعید کرمی فرزند عبدالکریم کد نامزد 456
99- آقای ضیاءالدین کرمی فرزند مهدی کد نامزد 457
100- آقای هادی کرمی مشهور به حاج هادی فرزند محمد کد نامزد 459
101- آقای علی کریمی فرزند مهرعلی کد نامزد 461
102- آقای احد کریمیان حاتم فرزند نریمان کد نامزد 462
103- خانم فیروزه کمالی فرزند رضا کد نامزد 464
104- آقای طاهر کمری فرزند صید رضا کد نامزد 465
105- آقای جواد کمی پور فرزند اله بخش کد نامزد 467
106- آقای عباس کناری وند فرزند علی قلی کد نامزد 468
107- آقای حجت الله لطفی فرزند عبد علی کد نامزد 469
108- آقای موسی لطفی فرزند رضا کد نامزد 471
109- آقای حمید مجیدی فرزند محمود کد نامزد 472
110- آقای امید محمدزاده فرزند مرتضی کد نامزد 474
111- آقای عباس محمدی فرزند رحیم کد نامزد 475
112- آقای علی محمدی فرزند قمر کد نامزد 476
113- آقای یوسف محمدی فرزند یداله کد نامزد 478
114- آقای منصور محمدیاری فرزند درویش کد نامزد 479
115- آقای محمد محمودی فرزند حسنعلی کد نامزد 481
116- آقای محمد مرادبیگی مشهور به رامین فرزند حسین کد نامزد 482
117- آقای روح اله مرادی فرزند صید مراد کد نامزد 484
118- آقای مهرداد مرادی فرزند علی اصغر کد نامزد 485
119- آقای صادق مظفری فرزند علی محمد کد نامزد 486
120- خانم طیبه مفتاحی فرزند علی مرد کد نامزد 487
121- آقای ایرج مقدم فرزند قیطاس کد نامزد 489
122- آقای حسن ملک زاد فرزند علی کد نامزد 491
123- آقای وحید ملکی فرزند ولی کد نامزد 492
124- آقای علیرضا ملکی زاده مشهور به حاجی ملکی فرزند غلام کد نامزد 494
125- آقای عبداله منصوری فرزند ولی جان کد نامزد 495
126- آقای محمد منصوری فرزند احمد کد نامزد 496
127- آقای کامران منصوری جمشیدی فرزند حشمت کد نامزد 497
128- آقای عباس مهرداد فرزند امین کد نامزد 498
129- آقای میلاد مولائی فرزند شاهپور کد نامزد 514
130- آقای کامل میرزائی فرزند صید کریم کد نامزد 515
131- خانم فاطمه میرزابیگی فرزند محمد کد نامزد 516
132- آقای مظفر میرزاد فرزند عیسی کد نامزد 517
133- آقای رحمن نبوی نژاد فرزند قهرمان کد نامزد 518
134- آقای مهدی نصرالهی فرزند رضا کد نامزد 519
135- آقای عبدالصاحب نصری مشهور به باقر فرزند عباداله کد نامزد 521
136- آقای فرهاد نظری فرزند شامحمد کد نامزد 524
137- آقای یونس نوروزی فرزند سعید کد نامزد 526
138- آقای حسین نیکروش فرزند هوشنگ کد نامزد 527
139- آقای عطاالله هاشمیان مشهور به عطا هاشمی فرزند جهانگیر خان کد نامزد 528
140- خانم زینب همتی فرزند توفیق کد نامزد 529
141- آقای علی اشرف هواسی فرزند عباس کد نامزد 542
142- آقای کمر وطنی فرزند باباکرم کد نامزد 545
143- خانم فریده ولدبیگی فرزند کریم خان کد نامزد 546
144- آقای غفور یارمحمدی فرزند حسین کد نامزد 547
145- آقای حسینعلی یاری فرزند کاظم کد نامزد 548
146- آقای بهزاد یاسمی فرزند یاسم کد نامزد 549
***
براساس گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ایلام، نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر هفت نفر است، رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی حداکثر هفت نفر را می توانند در برگ های مخصوص اخذ رای بنویسند.