مروارید با تاکيد بر لزوم تقويت پژوهش هاي جامعه شناسانه در رويکردهاي نيروي انتظامي، گفت: امروز در اعتماد مردم نماد اقتدار ناجا است.

download

به گزارش راسان خبر؛ ” محمدرضا مرواريد” در همايش ساليانه فرماندهان ،مسئولان و روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي استان ايلام، اظهار داشت: نيروي هاي پليس بايد به طور مستمر تحت آموزش قرار بگيرند لذا بايد استفاده از فناوري هاي روز، پايش تصويري و رصد فضاي مجازي در برنامه ريزي ها لحاظ شود که خوشبختانه اين رويکرد در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.

وي افزود: استفاده از نظرات کارشناسي اساتيد دانشگاه و محققان علم روانشناسي در برنامه ريزي هاي ناجا طي سال هاي اخير بيشتر شده از اين رو بايد تلاش کنيم حرکت هاي پليس پايه و زمينه علمي و پژوهشي داشته باشد.

استاندار ايلام يکي از مهم ترين رموز موفقيت پليس را حس اعتماد عمومي مردم نسبت به تامين کنندگان نظم و امنيت عمومي دانست و يادآور شد: ايجاد نظم و امنيت، از مهم ترين مطالبه هاي مردم از کارگزاران نظام است که در سايه تلاش هاي نيروهاي نظامي و امنيتي و به ويژه ناجا اين رويه در جمهوري اسلامي در بهترين شکل ممکن برقرار بوده و اقشار مختلف مردم در مسائل مختلف پليس را همراز و همراه خود دانسته و به آنها اعتماد کامل دارند.

وي با تاکيد بر اينکه بايستي به خواسته هاي مردم در خصوص ارتقاء احساس امنيت پاسخ مناسب داد، گفت: اعتماد مردم امروز نماد اقتدار و محبوبيت نيروي انتظامي محسوب مي شود.

مرواريد ضمن قدرداني از تلاش پليس ايلام در ايام اربعين حسيني، گفت: هماهنگي ميان تمامي يگان ها به ويژه مرزباني، گذرنامه، راهور و يگان ويژه باعث شد با وجود تردد ميليوني زائران از مرز مهران کوچکترين معضل امنيتي ايجاد نشود و زوار در کمال آرامش عازم عتبات عاليات شده و از اين نقطه مرزي نيز به کشور بازگردند.