به گزارش سایت خبری رساان خبر ؛ بر این اساس اگر دمای هوا در مناطق گرمسیری استان به ۵۰ درجه سانتیگراد و درمناطق سردسیر به ۴۰درجه سانتیگراد برسد، ساعت کاری ادارات دولتی تغییر خواهد یافت. در اجرای این طرح، ساعت کاری ادارات دولتی یک ساعت زودتر آغاز شده و  یک ساعت نیز زودتر از زمان […]

به گزارش سایت خبری رساان خبر ؛ بر این اساس اگر دمای هوا در مناطق گرمسیری استان به ۵۰ درجه سانتیگراد و درمناطق سردسیر به ۴۰درجه سانتیگراد برسد، ساعت کاری ادارات دولتی تغییر خواهد یافت.

در اجرای این طرح، ساعت کاری ادارات دولتی یک ساعت زودتر آغاز شده و  یک ساعت نیز زودتر از زمان همیشگی به پایان می رسد.