ایلام، راسان خبر_ استاندار ایلام در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر رعایت عدالت بین شهرستان ها و مناطق در توزیع اعتبارات عمرانی تأکید کرد.

download-(4)
به گزارش راسان خبر؛ محمدرضا مروارید در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ابتدای صحبت های خود از کلیه کسانی که در راستای تصویب فوریت منطقه آزاد مهران تلاش کرده اند، تشکر کرد و اظهار داشت: تصویب منطقه آزاد مهران تحول عظیمی را در اقتصاد استان ایجاد خواهد کرد و اشل استان را در سطح بین المللی افزایش می دهد.
وی در خصوص توزیع اعتبارات تملک دارائیهایی سرمایه ای ابراز داشت: اولویت مدیریت استان اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران است.
استاندار ایلام با اشاره به لزوم تحقق تعادل منطقه ای در بین شهرستان های استان گفت: به شهرستان های تازه تأسیس کمک بیشتری شده است تا تعادل بین شهرستان ها ایجاد شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اعتبارات استان به نسبت نیازها محدود است، باید دقت کنیم از اعتبارات به نحو مناسب استفاده و در محل ها و پروژه های اولویت دار هزینه شوند.
مروارید با تشکر از مدیرانی که تا کنون موفق شده اند از اعتبارات ملی به نفع استان بهره گیری کنند، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست به اعتبارات استانی اکتفا ننمایند و با ارتباط مستمر با وزارتخانه ها از اعتبارات ملی و در اختیار وزارتخانه ها برای تکمیل پروژه های استانی استفاده نمایند.
وی همچنین در خصوص اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی نیز اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید با صرفه جویی در مصرف منابع، استفاده حداکثری را از اعتبارات هزینه ای به عمل آورند.
استاندار ایلام در پایان سخنان خود گفت: ساخت المان ایلام در دستور کار استان قرار گرفته است و باید تلاش نمایم با همفکری هم به زیبایی تمام آن را در مکانی مناسب در استان احداث کنیم.