به گزارش خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر، محمدرضا مروارید در گرهمایی مدیران روابط عمومی و رسانه های ایلام گفت: فضای مجازی، همانند هر مقوله ی دیگری که در عالمِ واقع وجود دارد، باید از منظر تهدید و فرصت، توأماً دیده شود. استاندار ایلام افزود: مطرح کردن سوالات نظرسنجی در فضای مجازی و شرکت کمتر از100نفر در […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر، محمدرضا مروارید در گرهمایی مدیران روابط عمومی و رسانه های ایلام گفت: فضای مجازی، همانند هر مقوله ی دیگری که در عالمِ واقع وجود دارد، باید از منظر تهدید و فرصت، توأماً دیده شود.

استاندار ایلام افزود: مطرح کردن سوالات نظرسنجی در فضای مجازی و شرکت کمتر از100نفر در ، با داشتن بیش از10هزار عضو دلیل بر عملکرد منفی آن سازمان نیست.

وی ادامه داد: فضای مجازی، سکه ای است که باید دو روی آن را با هم دید. رویی که ناظر به فرصت ها و نقاط قوت نیز است. از این رو مدیران کانال ها  باید از این فضاها به خوبی استفاده کرد.