به گزارش راسان خبر؛ استاندار واسط  عراق: بين ايلام و واسط روابط اجتماعي و فرهنگي زيادي وجود دارد که اميدواريم روابط علمي روابط علمي بين دانشگاه‌هاي ايلام واسط افزايش يابد. مالک خلف والي در اين نشست اظهار داشت: خيلي خوشحالم از اينکه به دانشگاه ايلام آمده‌ام و از اينکه با استقبال و خوش‌رويي رييس دانشگاه […]

۱۳۹۴۱۰۲۷-۷

به گزارش راسان خبر؛ استاندار واسط  عراق: بين ايلام و واسط روابط اجتماعي و فرهنگي زيادي وجود دارد که اميدواريم روابط علمي روابط علمي بين دانشگاه‌هاي ايلام واسط افزايش يابد.

مالک خلف والي در اين نشست اظهار داشت: خيلي خوشحالم از اينکه به دانشگاه ايلام آمده‌ام و از اينکه با استقبال و خوش‌رويي رييس دانشگاه ايلام مواجه شدم خرسندم.

وي با اشاره به اينکه برخورد رييس دانشگاه ايلام با هيئت عراقي قابل تمجيد است، افزود: به ايلام و دانشگاه ايلام براي داشتن اين دانشگاه و چنين رييس دانشگاهي تبريک مي‌گويم.

استاندار واسط اضافه کرد: بين ايلام و واسط روابط اجتماعي و فرهنگي زيادي وجود دارد که اميدواريم روابط علمي نيز در بين دانشگاه‌هاي اين دو استان برقرار شود.

مالک خلف والي با بيان اينکه بدون شک داشتن اين روابط باعث تحکيم و تقويت ساير روابط خواهد شد خاطر نشان کرد: امروز از بخشي از امکانات دانشگاه ايلام بازديد کرديم و جلساتي داشتيم حقيقتا انگيزيمان براي ايجاد و تحکيم اين رابطه و تبادل دانشجو با دانشگاه ايلام بيشتر شد.

وي ادامه داد: من از رييس دانشگاه واسط خواستم ما را در اين سفر همراهي کند ولي چون خروج از کشور براي ايشان نيازمند مجوز وزارت علوم عراق بوده و زمان‌بر بود، نماينده ايشان در اين سفر ما را همراهي مي‌کند.

استاندار واسط يادآور شد: با توجه به صحبت‌هاي رييس دانشگاه ايلام و خواسته ايشان براي سفر به استان واسط و بازديد از مراکز علمي اين استان، بايد بگويم که ما آماده استقبال از سفر هيئت دانشگاه ايلام به واسط هستيم.

مالک خلف والي در پايان عنوان کرد: با توجه به خوشرويي دو طرف اميدواريم اين روابط به شکل‌گيري روابط حسنه بيشتري بينجامد.

نماينده رييس دانشگاه واسط نيز در اين ديدار با اشاره به اينکه در جلسه شوراي دانشگاه واسط بوديم که خبر سفر به استان ايلام و دانشگاه ايلام به ما داده شد گفت: رييس دانشگاه واسط بنده را موظف کرد که به نيابت از ايشان در اين سفر هيئت استانداري واسط را همراهي کنم.

وي اضافه کرد: من هر آنچه را در اين سفر ديدم به رييس دانشگاه واسط منتقل خواهم کرد و اين سفر براي ما جنبه شناسايي و آشنايي داشت و در سفرهاي بعدي بدون شک روابط بيشتر خواهد شد.

نماينده رييس دانشگاه واسط تصريح کرد: ما از امکانات دانشگاه ايلام براي ساير همکاري‌ها با اين دانشگاه بازديد کرديم و قطعا در اين رابطه از وزارت علوم عراق اعتبار خواهيم گرفت.

بازديد از آزمايشگاه مرکزي و کتابخانه مرکزي دانشگاه ايلام از بازديد هاي استاندار واسط و هيءت همراه بود.