ایلام_معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد ایلام با بیان اینکه سهم قابل توجهی از اعتبارات کمیته امداد استان امسال به حوزه اشتغال و کارآفرینی اختصاص داده شده گفت: سهم شهرستان سیروان در حوزه اشتغال امسال بالغ بر ۱۴۱ میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به سال گذشته حدود دو برابر است.

به گزارش راسان خبر از ایلام، شبیب جعفرزاده در سفر به شهرستان سیروان و در بازدید از طرحهای اشتغال مددجویان کمیته امداد این شهرستان ضمن تشریح بودجه سال ۱۴۰۰ معاونت اشتغال وخودکفایی امداد استان ایلام بیان کرد: رویکرد حوزه اشتغال کمیته امداد امسال علاوه بر طرحهای نوآورانه حول شش محور اصلی بوده که این محورها شامل: توجه به نیاز های معیشتی مددجویان از طریق ایجاد شغل، پایدارسازی مشاغل ، افزایش درآمد از طریق توسعه طرح های اشتغال، خروجی محور کردن خدمات ، برون سپاری خدمات و هم افزایی منابع و نیز اولویت دادن به مناطق محروم استان در حوزه اشتغال خواهد بود.

وی افزود: اشتغال آفرینی از طریق طرح های نوآورانه ودانش بنیان برای مددجویان و نیازمندان این نهاد در اولویت فعالیتهای کارآفرینی و اشتغال زایی این نهاد قرار دارد.

معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد ایلام با بیان اینکه سیاست این نهاد سوق دادن قشر مددجو به کار و فعالیت و کسب درآمد پایدار و در نهایت توانمندسازی اقتصادی و معیشتی است تصریح کرد: در این زمینه هیچ مانعی پیش روی مددجویان متقاضی کار و شغل وجود ندارد و کمیته امداد با تمام توان خود از نیازمندان جویای کار و واجد شرایط حمایت خواهد کرد.

چعفر زاده بیان داشت: درراستای عملیاتی نمودن احکام برنامه پنج ساله ششم کمیته امداد و به منظور تحقق برنامه راهبردی عملیاتی اشتغال وخودکفایی ، طرح های بسیار مناسبی به لحاظ درآمد واشتغال زایی توسط مددجویان مستعد اشتغال با همکاری خوب فعالان کسب و کار و حوزه اشتغال کمیته امداد در سطح شهرستان سیروان اجراء شده است.

شناسه خبر/۵۳۲۶۰