ایلام، راسان خبر_ کسب دومقام نایب قهرمانی تیمی وانفرادی توسط دانشجویان ورزشکاردانشگاه ایلام درمسابقات المپیاد دانشجویان سراسرکشور

۱۳۹۵۵۵-photo_2016-07-26_13-06-15

به گزارش راسان خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایلام؛  درپایان مسابقات المپیاد دانشجویان دخترکه دردانشگاه فردوسی مشهدبرگزارگردیدخانم مهتاب احمدی تکواندوکارشایسته دانشگاه  دروزن۶موفق به کسب دوم این رقابت هاشدومدال نقره رادریافت نمود.همچنین درادامه این مسابقات،تیم خوب وپرتلاش فوتسال دختران دانشگاه،پس ازشکست حریفان قدرتمندخود دردورمقدماتی ونیمه نهایی،دربازی پایانی نتیجه رابه حریف خوزستانی خودواگذارنمودومقام نایب قهرمانی رابدست آورد.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت هارابه ریاست دانشگاه،معاونت دانشجویی ودانشجویان عزیزتبریک عرض میناید.