ایلام، راسان خبر_ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام افزایش ۳۰ درصدی بهای برق را عامل افزایش مبلغ های جدید مندرج در قبض های برق مشترکان این شرکت در سال جاری اعلام کرد.

۸۲۲۵۲۹۴۸-۷۱۰۶۳۱۲۶

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از ایرنا؛ هادی شیرخانی روز یکشنبه در این خصوص که مردم در مقایسه قبض های دریافتی برق سال جاری نسبت دوره های ما قبل و سال گذشته تفاوت نگران کننده ای می بینند، به خبرنگار ایرنا گفت: در دوره های اخیر بهای برق افزایش یافته که این امر در راستای اصلاح الگوهای مصرف، بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش قیمت جهانی و کشوری انجام گرفته است.
وی افزود: هر چند در راستای اصلاح الگوی مصرف شرکت توزیع نیروی برق نیز با نصب کنتورهای دیجیتالی برای محاسبه بهای برق مصرفی در سه زمان کم باری، میانباری و افزایش بار نرخ ها و فرمول خاصی اعمال می کند تا مشترکان کمتر متضرر شوند و به همین منظور در قبوض صادره برای شهروندان جدول محاسبه نرخ برق منعکس شده است.
وی یادآور شد: شهروندان می توانند با اطلاع از نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی خود در زمان های مشخص به کاهش هزینه های برق خانوار کمک کنند.
شیرخانی گفت: مشترکان باید توجه داشته باشند که بیشترین بهای برق در زمان اوج مصرف برق که مقارت غروب آفتاب به مدت چهار ساعت است که تعرفه مصرفی به صورت تصاعدی محاسبه می شود یعنی اضافه هزینه مصرف اوج بار محاسبه خواهد شد و در نهایت در افزایش رقم بهای برق مصرفی تاثیر گذار خواهد بود.
وی اظهار کرد: به همین منظور مشترکین سعی کنند که از لوازم پر مصرف برق نظیر اتو، ماشین لباسشویی، جارو برقی در زمان کم باری برق که ساعات اولیه صبح است، استفاده کنند تا مشمول تخفیف مصرف کم باری شوند و بهای برق آنها نیز کاهش چشمگیری داشته باشد.
وی تاکید کرد: مشترک موظف است که هر وره صورتحساب خود را با کارکرد کنتور مطابقت دهد و در صورت عدم انطباق مراتب را تا حداکثر سه روز پس از دریافت صورتحساب به اداره برق ناحیه اعلام کند تا کارشناسان نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.
شیرخانی نیروی برق بعنوان یک انرژی ارزان را از سرمایه های ملی کشور برشمرد و گفت: همه باید در درست مصرف کردن این سرمایه ها و صرفه جویی از آن حتی با خاموش کردن یک لامپ اضافی دقت نظر داشته باشیم.