ایلام_رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام گفت: نرخ های مصوب برداشت غلات و کلزار  بر اساس کلیه هزینه های مربوط به کمباین تعیین شد، این میزان در مناطق کوهستانی و سنگلاخی ۲۰ درصد افزایش یافته است.

محمدعلی اقدسی  در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر در ایلام، اظهار کرد: با برگزاری جلسه ستاد برداشت غلات و کلزای کشور جهت سال زراعی ۱۴۰۰_ ۱۳۹۹، نرخ های مصوب برداشت بر اساس کلیه هزینه های مربوط به کمباین تعیین و توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: هر گونه توافق که بین کشاورز و کمباین داران به عمل آید به شرط آنکه عملیات برداشت به موقع صورت گرفته و ضایعات نیز در حد متعارف باشد بلامانع است. در صورت بروز اختلاف نیز، نرخ مصوب مرکز توسعه مکانیزاسیون ملاک عمل خواهد بود.

رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام اظهار کرد: بر این اساس نرخ کمباین متوسط داخلی جهت برداشت مزارع گندم و جو دیم به ازای هر هکتار( ۱/۱۵ ساعت برای هر هکتار) ۳۱۱۴۴۲۳ ریال و به ازای هر ساعت ۲۴۹۱۵۴۰ ریال است.

وی ادامه داد: نرخ کمباین متوسط داخلی نیز جهت برداشت مزارع گندم و جو آبی به ازای هر هکتار( ۲/۱۵ ساعت برای هر هکتار) ۵۶۰۵۹۶۲ ریال و به ازای هر ساعت ۲۴۹۱۵۴۰ ریال است.

اقدسی بیان داشت: نرخ کمباین نیمه سنگین جهت برداشت مزارع گندم و جو دیم ( ۱/۵ساعت برای هر هکتار) ۳۵۵۶۶۱۵ ریال و به ازای هر ساعت ۲۳۷۱۰۷۷ ریال و برای مزارع گندم و جو آبی ( ۲ ساعت برای هکتار) ۵۹۲۷۶۹۲ ریال و به ازای هر ساعت ۲۹۶۳۸۴۶ ریال می باشد.

وی تصریح کرد: نرخ کمباین سنگین جهت برداشت مزارع گندم و جو دیم ( ۴۰ دقیقه برای هر هکتار) ۴۱۷۶۹۲۳ ریال و برای مزارع گندم و جو آبی ( ۱/۱۵ ساعت برای هر هکتار) ۶۲۶۵۳۸۵ ریال و به ازای هر ساعت ۵۰۱۲۳۰۸ ریال است.

رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام ادامه داد: همچنین برای برداشت مزارع کلزا با کمباین های متوسط داخلی مجهز به هد برداشت کلزا به ازای هر هکتار مبلغ ۸۷۲۰۳۸۵ ریال خواهد بود.

وی یاداور شد: در مزارع کلزا با کمباین های نیمه سنگین مجهز به هد برداشت کلزا به ازای هر هکتار مبلغ ۸۸۹۱۵۳۸ ریال استو

اقدسی افزود: در مزارع کلزا با کمباین های سنگین وارداتی مجهز به هد برداشت کلزا به ازای هر هکتار مبلغ ۱۰۹۶۴۴۲۳ ریال می باشد.

رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام تاکید کرد:جهت برداشت با کمباین های مجهز به مخزن جمع آوری کاه به ازای هر مخزن ۲۷۰۰۰۰۰ریال است.

شناسه خبر/۵۱۰۶۵