راسان خبر/رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: انتخابات، دکترین اصلی نظام جمهوری اسلامی در تعیین اولویت های نظام برنامه ریزی است.

به گزارش راسان خبر از ایلام؛ امین دوست محمدی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: یکی از مسائلی تعیین کننده سطح دیپلماتیک نظام های سیاسی در تعاملات داخلی و خارجی، بدون شک موضع نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر در برابر منطق انتخابی و مشارکت جمعی است.

وی افزود: فارغ از اینکه یکی از مزایای انتخابات در عرصه بین المللی، تقویت قاطعیت نظام در طرح خواسته ها و مقاومت در برابر ناخواسته هاست، در عرصه داخلی نیز انتخابات علاوه بر بروزآوری مطالبات اجتماعی در نظام قانون گذاری، در حوزه اولویت بندی خواسته های نامحدود اجتماعی در برابر منابع محدود، ممیزی واقع بینانه ای را رقم می زند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام ادامه داد: در روابط متقابل نظام اجتماعی با نظام سیاسی نباید از تاثیر متقابل غافل بود و می بایست به این نکته نیز اشاره داشت که منتخبین ملت نیز تبلور میانگین اندیشه حاکم بر جامعه می باشند که سطح فعل و انفعال آنها، جهت گیری در برابر مسائل و چالش های پیش روی کشور، چگونگی اولویت بندی خواسته های جامعه و …همه و همه منبعث از شاخص های انتخابی جامعه دارد که در نهایت در منتخب مجلس تبلور پیدا می کند.

دوست محمدی عنوان کرد: لذا می طلبد در این مسیر با دقت نظر به حساسیت موضوع، انتخابی صحیح را رقم زد.

کد خبر/۹۲۸۷۸

  • نویسنده : سمیه آذرمهر