به گزارش خبرنگار سایت خبری راسان خبر_  در انتخابات هیات مدیره جدید خانه مطبوعات استان ایلام که امسال برای ششمین دوره برگزار می شود 20 نفر داوطلب شده اند و در مجموع 75 نفر نیز به عنوان عضو مجمع حق رای دادن در این انتخابات را دارند. این افراد با مراجعه به سایت جامع رسانه […]

به گزارش خبرنگار سایت خبری راسان خبر_  در انتخابات هیات مدیره جدید خانه مطبوعات استان ایلام که امسال برای ششمین دوره برگزار می شود 20 نفر داوطلب شده اند و در مجموع 75 نفر نیز به عنوان عضو مجمع حق رای دادن در این انتخابات را دارند.

این افراد با مراجعه به سایت جامع رسانه های کشور به نشانی www.e-rasaneh.ir از ساعت 10 صبح امروز بمدت 6 ساعت فرصت دارند تا به افراد مورد نظر خود رای دهند.

 در این انتخابات در مجموع هفت نفر به عنوان اعضای هیات مدیره و 2 نفر نیز به عنوان بازرس برای مدت دو سال با رای مستقیم اعضای مجمع انتخاب خواهند شد.
پس از ثبت رای اعضای مجمع، آرا جمع آوری و شمارش می شود و افرادی که حائز بیشترین تعداد رای شده باشند از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اعضای هیات مدیره جدید خانه مطبوعات استان معرفی می شوند.