راسان_ ایلام، مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام درحاشیه این برنامه گفت:جمعی از کارکنان این اداره کل  به مناسبت هفته محیط زیست وبه منظور کمک به بیماران نیازمند به خون و همچنین ترویج فرهنگ ایثار با حضور در ایستگاه سازمان انتقال خون اقدام به اهدای خون کردند. “مازیارسلیمان نژاد” تصریح کرد:کارکنان ویگان حفاظت محیط زیست ضمن حفظ […]

IMG_9457 راسان_ ایلام، مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام درحاشیه این برنامه گفت:جمعی از کارکنان این اداره کل  به مناسبت هفته محیط زیست وبه منظور کمک به بیماران نیازمند به خون و همچنین ترویج فرهنگ ایثار با حضور در ایستگاه سازمان انتقال خون اقدام به اهدای خون کردند.

“مازیارسلیمان نژاد” تصریح کرد:کارکنان ویگان حفاظت محیط زیست ضمن حفظ وحراست ازعرصه های طبیعی ومناطق حفاظت شده،همواره آمادگی خدمت به جامعه رادارند واهداء خون ازاقدامات مهم و مؤثر دراین راستا می باشد.

لازم به ذکر است؛ 16لغایت 22خردادماه به عنوان هفته محیط زیست وباشعار(هفت میلیارد رؤیا،یک سیاره،با احتیاط مصرف کنید) نامگذاری شده است.