ایلام، راسان خبر_ اربعين اوج عظمت همايش بين‌المللي مسلمانان جهان است كه در اقدامي زيبا و شكوهمند در يك حركت هماهنگ قدرت و اقتدار خويش را به نمايش مي‌گذارند.

image_663_460

به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ استان ايلام كه سال‌هاست افتخار ميزباني بخش عظيمي از كاروانيان اربعين حسيني را يافته امسال هم باشور و حالي وصف‌ناپذير هر آنچه را داشته در طبق اخلاص نهاده تا هر چه بهتر و بيشتر دلبستگي و ارادت خويش را به نمايش بگذارد كه بيش از پيش از بركات آن بهره‌مند شد.

اربعين اوج عظمت همايش بين‌المللي مسلمانان جهان است كه در اقدامي زيبا و شكوهمند در يك حركت هماهنگ قدرت و اقتدار خويش را به نمايش مي‌گذارند.
اربعين بازگشت قهرمانانه كاروان سرخ حسيني در نبردي است كه از يك طرف جماعتي ظالم خون‌ريز و در طرفي ديگر مجموعه‌اي از خوبي‌ها و زيبايي‌ها و رنگين‌كماني از اسوه‌هاي فضيلت و بزرگي است كه به زعم آن جماعت خون‌ريز و سفاك در سال ۶۱ هجري خود را پيروز نبرد تصور مي‌كردند غافل از اينكه براي هميشه تاريخ چهره ظالمان و سفاكان را در امتداد آن حركت به رسوايي كشاند و در جهت ديگر چهره مظلومان و حق‌طلبان را در مسير هميشه تاريخ نمايان ساخت.
آري اربعين بازگشت قهرمانانه كارواني بود كه قافله سالار آن بانويي بزرگ كه فرياد فتح را در گوش تاريخ طنين انداز كرد و در پاسداري از خون خاندان پيامبر و مظلومان تاريخ، رسالت خويش را به انجام رساند و فرياد هيهات من‌الذله را بر بلنداي تاريخ بشريت طنين‌انداز كرد و سرزمين كربلا را نقطه ثقل تاريخ و مبدأ حركت بشريت در مبارزه با ظلم و سياهي قرار داد تا پايان آن پيوندي گردد براي پيوستن قيام جهاني عالم بشريت حضرت مهدي موعود(عج) و همه كساني كه امروز در قالب كاروان‌هاي اربعين تجلي يافته و خود را در مسير آن كاروان در سال ۶۱ هجري مي‌بينند.
اربعين درياي مواج خروشاني است كه ميليون‌ها انسان آزاده و حق‌طلب را بسوي خويش فرا مي‌خواند و در اجتماع بين‌المللي اربعين در كربلاي دلها پيوند تاريخي خويش را با قيام حسيني(ع) متجلي مي‌سازند و اين، براي همه مسلمانان و آزاديخواهان جهان سرمايه‌اي است بزرگ كه بايد از آن پاسداري كرد.

شور دلدادگان حسيني اين روزها آنچنان موجي را ايجاد كرده است كه مشاهده صحنه‌هاي زيباي آن هر انسان آزاده‌اي را به وجد مي‌آورد. موج عظيم عاشقان از سراسر ميهن اسلامي روزهاي مانده تا اربعين فوج فوج روانه مرز مهران مي‌شوند تا هر چه زودتر خود را به ميعادگاه عاشورائيان برسانند كه زبان از بيان و قلم و از نوشتن آن عاجز و ناتوان

* عبدالحميد كرمي؛ مديرمسوول هفته نامه پيك ايلام