به گزارش خبرنگار سایت خبری راسان خبر،  با حضور علی یزدانی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، اولین کارخانه تولید روغن کنجد استان ایلام در مجمع شهرک صنعتی ایلام افتتاح شد. بازدید از شهرک و نواحی صنعتی، راه اندازی مرکز خوشه های کسب و کار کشور از جمله برنامه […]

به گزارش خبرنگار سایت خبری راسان خبر،  با حضور علی یزدانی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، اولین کارخانه تولید روغن کنجد استان ایلام در مجمع شهرک صنعتی ایلام افتتاح شد.

بازدید از شهرک و نواحی صنعتی، راه اندازی مرکز خوشه های کسب و کار کشور از جمله برنامه های سفر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان ایلام است.