به گزارش راسان خبر؛  دکتر مرتضی اکبری، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علو انسانی با حکمی از سوی آقای مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور به عنوان عضو هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان منصوب گردید.

۱۳۹۵۴۳۰-IMG_3884

به گزارش راسان خبر؛  دکتر مرتضی اکبری، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علو انسانی با حکمی از سوی آقای مهدی محقق، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور به عنوان عضو هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان منصوب گردید.