به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ عطاءالله جمالوندی – مدیرمسًول هفته‌نامه بهداشتی ایمن هفته‌نامه بهداشتی ایمن در گزارش مبحث پیشگیری از ایدز را شرح داد. هر کسی مبتلا به ایدز شود حتما معتاد، بیکار ویا بی بند وبار نیست بلکه ممکن است قربانی وشکار این پدیده های نامطلوب اجتماع بوده که در چرخه […]

IMG_20170117_18226

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛

عطاءالله جمالوندی – مدیرمسًول هفته‌نامه بهداشتی ایمن هفته‌نامه بهداشتی ایمن در گزارش مبحث پیشگیری از ایدز را شرح داد.

هر کسی مبتلا به ایدز شود حتما معتاد، بیکار ویا بی بند وبار نیست بلکه ممکن است قربانی وشکار این پدیده های نامطلوب اجتماع بوده که در چرخه ی زندگی مردم وارد شده اند کودکی که ازمادر خود ایدز گرفته ویا افرادیکه ازمواردی چون دندانپزشکی، انتقال خون، آرایشگاه وتزریقات و…به ایدز مبتلا شده اند نه معتاد بوده اند ونه بی بند وبار،بلکه در مسیرحوادث زندگی گرفتار بی دقتی وسهل انگاری خود ویا مسئولین خدمات اجتماعی مردم شده اند.
بیش از یک دهه است که زنگ خطر ویروس ایدز در بین مردم به صدا درآمده وهر روز آرام وبی صدا به حریم خصوصی افراد وارد میشود وتا زمانیکه او را ازپای درنیاورد از آنجا خارج نمی شود وبدتر آنکه به منبع آلودگی جدیدی تبدیل شده ودنبال قربانی تازه وگسترش قلمرو خود می‌باشد.
روزی شمار مبتلایان به این بیماری در ایلام کمتراز شش نفربود وهمه ی آنها هم در زندان محصور بودند ولی اکنون این تعداد به بالاتر از دویست نفر رسیده ودر بین مردم زندگی می کنند. مطمئنا زندگی کردن حق آنان است وباید مثل دیگران از امکانات اجتماع برخوردار باشند و حتی مردم و مسئولین باید ازآنان حمایت کنند وبدون شک حمایت از مبتلایان اصلی ترین راه درمان وکنترل ایدز در اجتماع است ،نیازی نیست مردم آنها را بشناسند تا از آنها دوری کنند بلکه همه باید از راه های انتقال این بیماری وبیماریهای دیگری که مشابه ایدز هستند مثل هپاتیت ب آگاه بوده وراه های جلوگیری از آن را بدانند ومراعات نموده آنگاه با اطمینان خاطر حتی در کنار آنها زندگی کنند.هیچوقت با دست دادن ،روبوسی،کنارهم نشستن وتنفس کردن،استفاده از وسایل عمومی مثل اتوبوس وتلفن همگانی واستخروسالن غذاخوری وورزشگاه و… ایدزمنتقل نمی شود.
الگوهای انتقال اول در اعتیاد مخصوصا اعتیاد تزریقی وآنگاه دربی بندوباریهای اخلاقی وسوء رفتار و در مراحل بعدی خالکوبیها وتزریقات آلوده بوده وبعداز آن انتقال ازمادربه کودک می باشد.ممکن است سئوال پیش آید اعتیاد بدون تزریق چگونه باعث انتقال ایدز میشود؟ باید گفته شود مواد مخدر مخصوصأ صنعتی های جدید مثل اکس و شیشه و…مصرف کنندگان را سرخوش کرده وآنها را به انحراف وبی بندو باری میکشاند.
اکنون من وشما وخانواده‌ها وبعد مسئولین اگر در فکر چاره نباشیم مثل بعضی از کشورهای آفریقایی درصد آلودگی به آستانه ی خطر رسیده وچون مرگ ومیر این بیماری دیررس و طولانی است (میانگین ده سال)ناگهان جمعیت در مقطعی از زمان دچارمرگهای دسته جمعی شده وما بقی زنده ها هم گرفتار رسیدگی به امور اموات وتلف شدن اوقات تیمار بیماران وعمر از دست رفته خود می شوند.
بیماری ایدز تنها به میزبان وعامل بیماری ختم نمی شود ومانند خیلی از بیماریهای واگیر دیگر نیست که درصورت درمان بیماران، بیماری در جامعه کنترل شود بلکه چرخه ی اپیدمیولوژی آن به فاکتورهای زیرساختی وهمه ی اقشار جامعه مخصوصأ مسئولین اجرایی بستگی دارد،اشتغال زایی جوانان،ازدواج به هنگام وکاهش میزان طلاق،کنترل کامل اعتیاد واز بین بردن سطوح افسردگی اجتماعی، ایجادفضای شادو مراکز تفریحی،کاهش تورم ورونق اقتصادی،تسهیل ارتباطات اجتماعی وارتقاء مسافرتهای اقتصادی وتوریستی،مسافرتهای زیارتی واعتقادی بین شهری واستانی وحتی بین کشوری، ایجاد وتوسعه ی فضاهای مذهبی با بینش علمی مخصوصأ در نسل جدیدودیدن نسلهای آتی، مبارزه با خرافات و اعتقادات ارتجاعی، ایجاد فضاهای کفتمانی وپرسش وپاسخ های مختلف، تقویت بنیان وبنیاد خانواده وبالاخره ارتقاءسطح آموزش وآگاهی مردم ومبارزه جدی با فقرعمومی مالی وفکری راه حل اساسی کنترل این بیماری وآسیبهای اجتماعی است، این اقدامات در کشورهای پیشرفته اجرا شده واکنون در آنجاها که این بیماری جوانه زد ورشد کرد میزان ابتلا کاملأ کنترل شده وحتی به صفر رسیده است ولی متأسفانه بیماری را به آفریقا ودیگر قاره ها صادر کردندوخود از شرآن خلاص شدند واز طریق ساخت داروهای گرانقیمت وتجهیزات پزشکی مربوطه درآمد اقتصادی خوبی کسب کرده و وابستگی کشورهای آلوده را به خود تضمیین می کنند.
پس خانواده ها باید به فکر مجموعه خطرات وآسیبهای موجود اجتماعی بوده ودر ایجاد فضای گرم وصمیمی ،شاداب کوشا باشند و والدین با ارتقاء آگاهی علمی خود در پرورش فرزندان و جوانان دریغ نکرده و زحمت و رنج ومشقت فراوان به خود را تحمل نموده تا این مسیر پر مخاطره را به سلامت طی کنند،بدیهی است که مسئولین ،مسئولیت بیشتری دارند وبا رفع موانع خطرکه در مسیر زندگی خانواده ها است آنها را به سوی کمال هدایت کنند.