راسان خبر؛ بارش نخستین برف زمستانی  در شهر ایلام زیبایی خاصی را به این استان بخشید. این بارش از بامداد روز یک شنبه(۱۵ آذر)  آغاز  و هم اکنون نیز ادامه دارد.  

راسان خبر؛ بارش نخستین برف زمستانی  در شهر ایلام زیبایی خاصی را به این استان بخشید.

این بارش از بامداد روز یک شنبه(۱۵ آذر)  آغاز  و هم اکنون نیز ادامه دارد.

DSC01211 DSC01206 DSC01210 DSC01212 DSC01213 DSC01214 DSC01216 DSC01223 DSC01221 DSC01219 DSC01217