به گزارش راسان نیوز؛ بانوی کوهنورد دهلرانی به همراه کوهنوردان سراسر کشور و به مناسبت رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قله ۵۶۷۱ متری دماوند را صعود کرد. فاطمه موحدی کوهنورد دهلرانی اولین بانوی کوهنورد ایلامی است که در فصل بهار از مسیر جنوبی بلندترین قله کشور را صعود میکند، صعود در شرایط دمای زیر صفر […]

index

به گزارش راسان نیوز؛ بانوی کوهنورد دهلرانی به همراه کوهنوردان سراسر کشور و به مناسبت رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قله ۵۶۷۱ متری دماوند را صعود کرد.
فاطمه موحدی کوهنورد دهلرانی اولین بانوی کوهنورد ایلامی است که در فصل بهار از مسیر جنوبی بلندترین قله کشور را صعود میکند، صعود در شرایط دمای زیر صفر و باد شدید انجام شد.