به گزارش راسان نیوز؛ محمدرضا مروارید در جریان سفر به شهرستان های بدره و دره شهر، ابتدا در مراسم کلنگ زنی پروژه مجتمع آبرسانی موسی و خوشقدم در شهرستان بدره شرکت کرد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال که قرار است اعتبار مورد نیاز آن از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین […]

download-(1)

به گزارش راسان نیوز؛ محمدرضا مروارید در جریان سفر به شهرستان های بدره و دره شهر، ابتدا در مراسم کلنگ زنی پروژه مجتمع آبرسانی موسی و خوشقدم در شهرستان بدره شرکت کرد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال که قرار است اعتبار مورد نیاز آن از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین شود، آب مورد نیاز ۸ روستا در شهرستان های بدره و ایلام که در جریان خشکسالی های اخیر با مشکل کمبود آب شرب مواجه شده اند را تأمین می نماید.

طبق گزارشات مسؤلین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، در فاز اول این پروژه تا شهریورماه امسال آب شرب روستاهای موسی و خوشقدم از پروژه مذکور تأمین خواهد شد و سایر روستاها نیز در فاز دوم از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار خواهند گشت.