ایلام، راسان خبر_ رئیس جدید اداره دامپزشکی چرداول با حضور مدیرکل دامپزشکی ایلام معرفی و منصوب شد.

IMG_20170221_45793

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری راسان خبر از ایلام؛ ، با حضور وهاب وهاب پیرانی مدیرکل دامپزشکی استان ایلام و فرماندار چرداول، رئیس جدید اداره دامپزشکی  چرداول معرفی و منصوب شد.

در این مراسم جبار فیضی به عنوان رئیس جدید اداره دامپزشکی چرداول معرفی و از  زحمات علی‌اکبر بگ‌محمدی رئیس سابق اداره دامپزشکی شهرستان چرداول تقدیر شد.

فیضی قبل از این معاون اداره دامپزشکی شهرستان چرداول بوده است.