استاندار ايلام در حکمی مجيد زرگوشي را به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مهران منصوب کرد.

download

محمدرضامرواريد در حکمی به پیشنهاد مراد ناصري فرماندار مهران، مجيد زرگوشي  را به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مهران منصوب کرد.
پيش از اين نورعلي ملكشاهي پس از ۹ سال تصدي معاون اجتماعی و سیاسی فرماندار مهران در مردادماه سالجاري بازنشست شد.

مجيد زرگوشي برادر شهيد حميد زرگوشي داراي مدرك كارشناسي ارشد تاريخ به مدت يك سال سمت رييس نهضت سواد آموزي شهرستان ايلام به عهده داشت و سابقه تدريس در دانشگاه هاي ايلام نيز در كارنامه خود دارد.