ایلام، راسان خبر_ رئیس فدراسیون والیبال طی حکمی شهاب شهبازی را به عنوان سرپرست هیئت والیبال استان منصوب کرد.

shab

به گزارش  روز یکشنبه پایگاه خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان؛ دکتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران طی حکمی شهاب شهبازی را به عنوان سرپرست هیئت والیبال استان تا زمان برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیئت منصوب کرد.
شهبازی از فعالان و پیشکسوتان ورزش استان و دارای سوابقی مانند رئیس اداره ورزش و جوانان چرداول، مشاور مدیر کل و رئیس روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام است.
پیش از این مناف شریف نیا به مدت چهار سال ریاست هیئت والیبال را به عهده داشت .