به گزارش راسان خبر؛ طی حکمی از سوی  مدیرعامل پست کشور بابک گله داري مدیرکل پست ایلام شد. در این معارفه که در سالن جلسات پست استان برگزار شد عضو محترم هيات مديره لوح تقدير از سوي مهندس مهري رييس هيئت مديره ومديرعامل شركت پست به طاهريان، رییس پیشین پست استان  اهدا کرد و همچنين حکم انتصاب گله […]

۵ac8e13c-4fb5-4c1a-a880-26bc45ca0cc6_20160713_203132

به گزارش راسان خبر؛ طی حکمی از سوی  مدیرعامل پست کشور بابک گله داري مدیرکل پست ایلام شد.

در این معارفه که در سالن جلسات پست استان برگزار شد عضو محترم هيات مديره لوح تقدير از سوي مهندس مهري رييس هيئت مديره ومديرعامل شركت پست به طاهريان، رییس پیشین پست استان  اهدا کرد و همچنين حکم انتصاب گله داري بعنوان سرپرست جديد پست استان نيز به وی اعطا شد.