به گزارش راسان نیوز؛ طی حکمی از سوی مدیرکل فنی . حرفه ای استان ایلام  شهریار مرشدی بعنوان سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چرداول منصوب گردید. بنابراین گزارش در این حکم آمده است : با استعانت از درگاه خداوند سبحان و نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب […]

 

images

به گزارش راسان نیوز؛ طی حکمی از سوی مدیرکل فنی . حرفه ای استان ایلام  شهریار مرشدی بعنوان سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چرداول منصوب گردید.

بنابراین گزارش در این حکم آمده است : با استعانت از درگاه خداوند سبحان و نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرابله منصوب میشوید تا با استفاده از توانمندیهای همکاران مجموعه اهتمام خود را در جهت دستیابی به اهداف و آرمانهای عالیه سازمان معطوف نمائید.

در پایان این مراسم  از زحمات آقای علی رشیدی، رییس پیشین فنی حرفه ای شهرستان چرداول تقدیر و تشکر بعمل آمد.