ایلام، راسان خبر_ عالی پور به سمت روابط عمومی کتابخامه های استان منصوب شد‌.

۱۳۹۵۰۸۰۸۰۰۰۶۲۴_photoa
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام در حکمی فاطمه عالی پور را به سمت مسئول روابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان ایلام منصوب کرد.

همچنین با حکم مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام،  عباس یاسمی را به سمت رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایلام منصوب کرد.