به گزارش راسان خبر، دکتر محمد فرهادي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در حکمي دکتر کامران طاهرپور، عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام را به عنوان سرپرت پارک علم و فناوري استان منصوب نمود. در حكم دكتر فرهادي خطاب به دكتر طاهر پور آمده است :  انتظار مي رود با توكل به خداوند […]

۱۳۹۴۱۰۳۰--IMG_7451

به گزارش راسان خبر، دکتر محمد فرهادي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در حکمي دکتر کامران طاهرپور، عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام را به عنوان سرپرت پارک علم و فناوري استان منصوب نمود.

در حكم دكتر فرهادي خطاب به دكتر طاهر پور آمده است :

 انتظار مي رود با توكل به خداوند سبحان ، ماموريت و وظايف سرپرستي پارك علم و فناوري ايلام را بر پايه قوانين ، سياست ها و در چارچوب برنامه ها و جايگاه تشكيلاتي مصوب به انجام رسانيد .

بايسته است با پيروي از آموزه هاي اسلامي ، مباني علمي و راهبردي دولت تدبير و اميد و جلب همكاري همه مديران ، اعضاي هيئت علمي و كاركنان گرامي ، نقشي شايسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوري و نقش آفريني آن در اقتصاد دانش بنيان و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي ايفا نماييد

همچنين وزير محترم علوم در نامه جداگانه اي ازخدمات دکتر سجادي فر، سرپرست سابق پارک علم و فناوري ايلام در دوران تصدي اين مسئوليت قدرداني كرد.

گفتني است دكتر طاهرپور پيش از اين ۲ دوره مدير گروه علوم دامي دانشکده کشاورزي، مدير دانشجويي و سرپرست آزمايشگاه مركزي دانشگاه ايلام بوده است.