به گزارش راسان نیوز؛ با حکم وزیر نیرو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان ایلام معرفی شد.  حمید چیت‌چیان وزیر نیرو طی حکمی و در راستای دستورالعمل «ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی»، مهندس داراب بیرنوندی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام را به […]

۱۳۹۵۲۲۶-۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

به گزارش راسان نیوز؛ با حکم وزیر نیرو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان ایلام معرفی شد.

 حمید چیت‌چیان وزیر نیرو طی حکمی و در راستای دستورالعمل «ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی»، مهندس داراب بیرنوندی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام را به مدت یکسال به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان ایلام منصوب کرد.