به گزارش خبرنگار راسان خبر؛ طی حکمی از سوی مهندس دلخواه, مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ی ایلام کامران بختیاری به عنوان  مدیر جدید پایانه مرزی مهران معرفی شد. بیش از  بختیاری؛ اسد محمدی به مدت 3 سال مدیریت پایانه مرزی مهران را عهده دار بوده است.    

به گزارش خبرنگار راسان خبر؛ طی حکمی از سوی مهندس دلخواه, مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ی ایلام کامران بختیاری به عنوان  مدیر جدید پایانه مرزی مهران معرفی شد.

بیش از  بختیاری؛ اسد محمدی به مدت 3 سال مدیریت پایانه مرزی مهران را عهده دار بوده است.