به گزارش  سایت خبری راسان خبر به نقل زا خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، بر اساس آمار موجود 34 هزار هکتار از عرصه های ملی در سنوات گذشته تنها در استان های منطقه 2 کشور به باغات  تبدیل شده است که این کار خلاف  قانون محسوب می شود زیرا در قانون آمده هیچ کس حق ندارد […]

به گزارش  سایت خبری راسان خبر به نقل زا خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، بر اساس آمار موجود 34 هزار هکتار از عرصه های ملی در سنوات گذشته تنها در استان های منطقه 2 کشور به باغات  تبدیل شده است که این کار خلاف  قانون محسوب می شود زیرا در قانون آمده هیچ کس حق ندارد عرصه های جنگلی و ملی را متصرف شده و آن را تغییر کاربری یا به باغ تبدیل نماید.

با توجه به بررسی های انجام شده در بسیاری از این اراضی متصرفه درختان تنومند و قطور وجود داشته و سازمان جنگل ها بر حسب وظایف ذاتی مخالف هر گونه قلع و قمع این درختان است از این رو یکی از راهکار های اساسی  برای تعیین و تکلیف اینگونه اراضی  بکار گیری دستور العمل اجرايي ماده 3  قانون حفاظت و بهره برداري از اراضی ملی است  

بر اساس این قانون کسانی که در سنوات گذشته به نحوی این گونه اراضی را در دست دارند در قالب این ماده هیچ گونه مالکیتی برای آنان متصور نیست و تنها این افراد می توانند از حق بهره برداری آن برخوردار باشند و مالکیت عرصه کماکان در اختیار دولت خواهد بود.

موضوع دیگر این نشست که مورد تاکید و بحث و بررسی قرار گرفت در باره توسعه جنگل و جنگل کاری بود که این استان ها باید از طریق بودجه صندوق توسعه ملی  و دیگر اعتبارات ملی و استانی نسبت به  احیا و توسعه جنگل در استان های مربوطه اقدام کنند.

در نشست هم اندیشی و پیدایش راهکارهای اساسی برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی متصرفه، دادستان ایلام و مدیران 11 استان: ایلام، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان، مرکزی، آذربایجان غربی، مازندران(نوشهر) سمنان، همدان، خوزستان، فارس، کردستان و همچنین مدیران کل منابع طبیعی اصفهان و گلستان به عنوان روسای مناطق یک و سه حضور داشتند.