راسان خبر ایلام؛ بی توجهی به جنگل های کبیر کوه  و اعتراض فرهنگیان دره شهر را در پی داشت.

۰-(۹)
راسان خبر ؛ آتش سوزی های وسیع در گوشه وکنار استان و بخصوص در “” ریه های  زمین”” جنگل و درختان و محیط زیست زیبای کبیر کوه  نگران کننده است. در کشورمان هرساله دهها راهپیمایی وتظاهرات به بهانه حمایت ازساکنان ممالک دور دست برگزار مینماییم  و در مورد مسایل فرهنگی  _اجتماعی _ سیاسی و محیط‌زیست در اکثرا نقاط جهان حضوری آگاهانه و تا حدودی منطقی داریم ولی  از اینکه مایه حیات مان و دلیل تنفس پاک مان درآتش بی مهری مسولین  طعمه حریق میشود، غافلیم  ازکنار مسایل مهم زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی اطراف مان به آسانی عبور میکنیم.

این بار صدای اعتراض از دره شهر و توسط قشر آگاه و دلسوز جامعه، یعنی فرهنگیان دره شهر بلند شده است  و دهها نفر از  پاسبانان  علم و دانش  ضمن مشارکت عملی در کاهش آلام کبیرکوه، صدای  اعتراض خود را به فراتر از کتاب و دفتر وکلاس رسانده و خواهان توجه جدی و اساسی مسوولان استان به این امر مهم و حیاتی شده اند.

آنان ازمسئولین استان و به خصوص نماینده مردم دیار کبیرکوه”کاظم زاده “جسورانه تقاضا نموده اند تا اندکی فقط اندکی برای مایه تنفسمان ونبض زندگیمان مایه بگذارند  و لحظه ای درغم ازدست رفتن کبیرکوه یاورمان باشند،  تا هرساله بخصوص در فصل تابستان شاهد از بین رفتن دهها هکتار از درختان سربه فلک کشیده بلوط کبیرکوه و سایر نقاط استان نباشیم.
افکار عمومی مردمان کشورمان به سوی مطالبه گری در حرکت است،  و وقت آن رسیده تا کمی به خودمان بیاییم تا آینده گان به بدی و بدنامی و تنبلی  از پدران شان یاد نکنند . نگذاریم مصداق این  شعر زیبای سعدی شویم که می سراید :  «من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود»
یادمان باشد که ایلام با پوشش گیاهی و درختان زیبای بلوط و پرندگان و جانوران کبیرکوه و مانشت و قلارنگ و قلاقیران زیباست…. و این زیبایی ها ایلام را به عروس زاگرس تبدیل نموده است.