پایگاه  تحلیلی خبری راسان خبر

رشته فعالیت: اجتماعی، هنری

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سمیه آذرمهر

شماره مجوز: ۷۵۹۰۰

تاریخ مجوز: ۱۳۹۴/۷/۶

آدرس: ایلام، خیابان فردوسی، روبرو بانک صادرات، دفتر پایگاه تحلیلی خبری راسان خبر

شماره همراه: ۰۹۳۶۹۷۱۵۷۲۱

تلفن دفتر کار: ۰۸۴۳۳۳۶۴۱۱۳

فاکس: ۰۸۴۳۳۳۶۴۱۱۳

آدرس پایگاه خبری اینترنتی: www.rasankhabar.ir