به گزارش راسان خبر از روابط عمومی مدیریت تعاون روستایی استان ایلام، آيين توديع و معارفه مسئول جديد حراست مدیریت تعاون روستایی استان ایلام با حضور جانشین حراست كل استان ایلام، مدیر تعاون روستایی استان ایلام، مدیر حراست و مسئول حفاظت فیزیکی جهاد کشاورزی استان و همکاران ستادی در سالن جلسات این مدیریت برگزار گرديد. […]

به گزارش راسان خبر از روابط عمومی مدیریت تعاون روستایی استان ایلام، آيين توديع و معارفه مسئول جديد حراست مدیریت تعاون روستایی استان ایلام با حضور جانشین حراست كل استان ایلام، مدیر تعاون روستایی استان ایلام، مدیر حراست و مسئول حفاظت فیزیکی جهاد کشاورزی استان و همکاران ستادی در سالن جلسات این مدیریت برگزار گرديد.
در اين مراسم مهندس کریمی مدیر تعاون روستایی استان ایلام ضمن خير مقدم به ميهمانان از زحمات مسئول پيشين حراست مدیریت قدرداني كرد .

در ادامه اين مراسم هم جانشین حراست كل استان ضمن قدرداني از زحمات آقاي چناری مسئول پيشين حراست مدیریت تعاون روستایی استان ایلام آقاي رحمت اله بکری را بعنوان مسئول جديد حراست این مدیریت معرفي کردند.