به گزارش راسان خبر؛ کیانوش زرین کاویانی، عضو هیأت علمی  دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی از تألیف کتاب‌های ویتامین‌ها  و آناتومی و فیزیولوژی در دانشگاه ایلام خبر داد.  زرین کاویانی در خصوص این کتاب‌ها گفت: تألیف این ۲ کتاب با همکاری خانم زهرا بیرانوند در مدت ۲ سال طول صورت گرفت. […]

۳

به گزارش راسان خبر؛ کیانوش زرین کاویانی، عضو هیأت علمی  دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی از تألیف کتاب‌های ویتامین‌ها  و آناتومی و فیزیولوژی در دانشگاه ایلام خبر داد.

 زرین کاویانی در خصوص این کتاب‌ها گفت: تألیف این ۲ کتاب با همکاری خانم زهرا بیرانوند در مدت ۲ سال طول صورت گرفت. کاربرد این تألیفات برای تمام مقطع تحصیلی و رشته های پزشکی، پیراپزشکی، دامپروری و سایر رشته های کشاورزی است توسط انتشارات دانشگاه ایلام با تیراژ ۱۰۰۰ جلد به چاپ رسیده است.