راسان خبر/معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب ایلام از اورهال تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر دره‌شهر خبر داد.

به گزارش راسان خبر از ایلام؛ محمد پیرباوه بور اظهار داشت: با توجه به اینکه نوع فرایند تصفیه فاضلاب شهر دره‌شهر برکه تثبیت و از ابتدای سال ۸۳ تاکنون در مدار بهره‌برداری بوده بخشی از تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در بخش دانه گیری مستهلک شده که از طریق بخش خصوصی نسبت به بازسازی، مرمت و راه اندازی اقدام شد.

وی افزود: شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دره شهر در سال ۸۳به بهره‌برداری رسید که ورود و تجمع لجن در طول زمان بهره برداری تاکنون برکه های تثبیت در قسمت بی هوازی، موجب اختلال در سیستم تصفیه فاضلاب شده بود که در این مرحله از بازسازی مقدار ۴۵۰ مترمکعب عملیات لجن برداری صورت گرفت و برکه بی هوازی تخلیه و به حالت اولیه بازگشت.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب استان تصریح کرد: در طراحی اولیه  فاضلاب شهر دره شهر ۸۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب،۴کیلومتر خط انتقال و ۸۵۰۰فقره انشعاب فاضلاب لحاظ شده که تاکنون ۵۱ کیلومتر شبکه جمع آوری، ۴کیلومتر خط انتقال و ۴۲۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نصب شده است.

لازم به ذکر است؛ تصفیه خانه فاضلاب دره‌شهر با فرایند برکه تثبیت برای ظرفیت ۸۵۰۰متر مکعب برای دو مدول طراحی شده که تاکنون یک مدول آن با ظرفیت ۴۲۵۰متر مکعب اجرا شده است.

کد خبر/۹۰۴۹۲

  • نویسنده : سمیه آذرمهر