به گزارش پایگاه خبری راسان خبر، براثر برخورد رخ به رخ یکدستگاه سواری تویوتا استیشن با یکدستگاه پژو متاسفانه سه نفر کشته شدند. علت انحراف به چپ تویوتا بوده است. این حادثه درحدود ساعت 18 درحوالی گله جار رخ داد. هر3متوفی سرنشین پژو بوده است.

به گزارش پایگاه خبری راسان خبر، براثر برخورد رخ به رخ یکدستگاه سواری تویوتا استیشن با یکدستگاه پژو متاسفانه سه نفر کشته شدند.

علت انحراف به چپ تویوتا بوده است.

این حادثه درحدود ساعت 18 درحوالی گله جار رخ داد.

هر3متوفی سرنشین پژو بوده است.