به گزارش راسان؛ هر سال در طليعه سال نو رهبر معظم انقلاب اسلامي را با عنواني خاص كه بنا بر ضرورت و مقتضيات زمان نامگذاري مي‌كنند كه سال ۹۴ را سال همدلي، همزباني، دولت و ملت ناميدند كه مي توان مدعي شد كه اين شعار و نامگذاري با توجه به دستاوردهاي بدست آمده در اين […]

images

به گزارش راسان؛ هر سال در طليعه سال نو رهبر معظم انقلاب اسلامي را با عنواني خاص كه بنا بر ضرورت و مقتضيات زمان نامگذاري مي‌كنند كه سال ۹۴ را سال همدلي، همزباني، دولت و ملت ناميدند كه مي توان مدعي شد كه اين شعار و نامگذاري با توجه به دستاوردهاي بدست آمده در اين سال جنبه عيني يافت و همه نگاه‌ها به اين شعار معطوف گشت و در اولين اقدام، دولت تدبير و اميد با پي‌گيري مذاكرات هسته‌اي با قدرت‌هاي جهاني و تعامل سازنده با جهان و حضور مقتدرانه در صحنه‌هاي بين‌المللي در اولين گام در بيست و سوم تيرماه ۹۴ به تحقق پيوست و به دنبال آن براي اجرايي شدن برجام در بيست و ششم دي ماه ۹۴ نتيجه توافق با عملي شدن توافقات في ما بين روندي نو در عرصه جهاني براي ايران اسلامي رقم زد كه نشان از همراهي دولت و ملت در بدست آمدن يك رويداد تاريخي شد و بارقه‌هاي اميد و نشاط در ملت به وجود آمد.

حضور آگاهانه ملت در تمامي صحنه‌هاي انقلاب بيانگر اين واقعيت است كه راه و مسيري كه در پيش گرفته است به روشني ادامه و منافع ملي اين كشور را بر هر خواسته‌اي ديگر ترجيح خواهند داد و بدنبال اين موفقيت‌هاي تاريخي در اين برهه حساس از حيات انقلاب اسلامي بود كه ملت بزرگ ايران آن را در هفتم اسفند ماه ۹۴ در پاي صندوق‌هاي رأي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان به عنوان حُسن ختام سال ۹۴ با همدلي و همزباني به منصه ظهور رساند و ايمان و اعتقاد خود را در راهي كه در پيش گرفته بود به جهانيان نشان داد.

حضور آگاهانه و مقتدرانه آنها نشان از اتحاد و انسجامي را داشت كه ملت سرافراز ايران اسلامي بعد از گذشت سي و هفت سال از نظام جمهوري اسلامي همچنان پايبند به آرمان‌ها و دستاوردهاي بزرگ آن است. اميد آن مي‌رود كه در سال ۹۵ شاهد شكوفايي و رونق اقتصادي و نشاط و سربلندي هر چه بيشتر ملت بزرگ ايران اسلامي در صحنه‌هاي داخلي و در صحنه‌هاي بين‌المللي باشيم.

إن‌شاءالله

* عبدالحميد كرمي/ مديرمسوول هفته نامه پيك ايلام