راسان خبر ایلام_ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام مجازات مواد مخدر صنعتی را تشریح کرد.

download-(3)

به گزارش گرو روی خط رسانه های راسان خبر؛ «جعفر داراب‌خانی» اظهار کرد:به استناد ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ هرکس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین یا لیزرژیک اسید دی تیل آمد (ال.اس.دی) متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی. ام.آ) یا اکستاسی-گاماهیدروکسی پوتیرک اسید (جی.اچ.بی) فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را وارد کشور یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مخدر مجازات خواهد شد.

وی ادامه داد: ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش و نگهداری یا حمل تا پنج سانتی گرم از پانصد هزار ریال تا یک‌میلیون ریال جریمه و از ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از دو میلیون ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و انجام این اعمال برای بیش از یک تا چهار گرم از هشت میلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی و دو تا پنج سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق به دنبال دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با بیان اینکه ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش و نگهداری چهار گرم تا ۱۵ گرم از ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جریمه و ۵ تا ۸ سال زندان و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق و انجام این فعالیت‌ها برای بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم از این مواد از ۴۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال زندان و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به دنبال دارد، تصریح کرد: ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش و نگهداری بیش از سی گرم اعدام، مصادره اموال ناشی از همان جرم، مضافاً اگر مرتکب کارمند دولت یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.