به گزارش راسان خبر ؛ در این حادثه رانندگی ساعتی پیش در مسیر صالح آباد – مهران اتفاق افتاد سواری پژو ۴۰۵ به علت سرعت زیاد و انحراف به چپ با یک دستگاه کامیون برخورد کرد و متاسفانه چهار نفر از سرنشینان این خودرو در دم جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد.  

download

به گزارش راسان خبر ؛ در این حادثه رانندگی ساعتی پیش در مسیر صالح آباد – مهران اتفاق افتاد سواری پژو ۴۰۵ به علت سرعت زیاد و انحراف به چپ با یک دستگاه کامیون برخورد کرد و متاسفانه چهار نفر از سرنشینان این خودرو در دم جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد.