به گزارش راسان خبر از  پلیس راه ایلام، تصادف خودروی پیکان با چری ساعت هشت صبح در روستای ورمیان زنگوان از توابع شهرستان سیروان منج به زخمی شدن سه نفر شده است. بر اساس این گزارش، علت حادثه انحراف به چپ خودرو چری بوده است.

به گزارش راسان خبر از  پلیس راه ایلام، تصادف خودروی پیکان با چری ساعت هشت صبح در روستای ورمیان زنگوان از توابع شهرستان سیروان منج به زخمی شدن سه نفر شده است.

بر اساس این گزارش، علت حادثه انحراف به چپ خودرو چری بوده است.