در راستاي گسترش همكاريهاي دوجانبه وانجام خدمات نيابتي و براساس تفاهم نامه همكاري ياد شده،اداره کل پست استان پاكات حاوي جرائم رانندگي با استفاده از دوربين را توزیع می کند.

ea22e445-2eda-4fba-bc3e-6ce43683c09d_20160703_122032

به گزارش راسان خبر به نقل از  روابط عمومي اداره کل پست استان ایلام ، اين اداره كل در راستای گسترش همکاری هاي دوجانبه درزمينه تحقق دولت الكترونيك و تسهيل و تسريع خدمت رساني به شهروندان و حذف مراجعه حضوري،از ابتداي مردادماه سال جاري تفاهم نامه همکاری جدیدی را با شهرداري امضا و مبادله کرد.

بر اساس این تفاهم نامه قبول،ارسال و توزیع پاکات حاوي جرائم و تخلفات رانندگي با استفاده از دوربين در سطح شهر و معابر استان از طریق پست به آدرس هاي اعلام شده توسط پليس راهورناجا در قالب سرويس سفارشي مبادله و توزیع خواهد شد.

رعایت اصل محرمانه بودن مرسولات و عدم افشای اطلاعات از تعهدات پست استان ايلام در این تفاهم نامه همکاری بوده که منطبق با اصل امانتداری در سطح شبكه پستي مي باشد.