ایلام، راسان خبر_ سرپرست  سازمان برنامه و مدیریت استان ایلام گفت:براساس اعلام مرکز آمار شهروندان می توانند تا پایان هفته جاری به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کنند.

۸۲۲۶۶۸۳۸-۷۱۰۹۱۹۱۵
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ “رحمت الله قیصوری” :سرشماری حضوری پس از زنگ سرشماری شروع می شود وسرشماری اینترنتی نیز تا ساعت ۲۴جمعه ۳۰ مهر ادامه دارد.